IZBORNA SKUPŠTINA

U subotu 30.5.2020. godine u Veslačkom klubu “Danubius 1885” održana je izborna skupština. Za novog predsednika Danubiusa izabrana je Dragana Saratlić.
Dragana je rođena 08.01.1971. godine u Novom Sadu.
Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu,
2001. godine diplomirala na Fakultetu za fizičku kulturu, a 2015. godine diplomirala je na MBA euro studijama na Fakultetu tehničkih nauka.
Od 1983. godine je aktivni član Veslačkog kluba “Danubius 1885”. Takmičarski se bavila veslanjem do 2000. godine. U svojoj takmičarskoj karijeri bila je član juniorske reprezentacije i višestruki prvak SFRJ, SRJ, Srbije i Vojvodine.